Veritabanınızı taşıdınız, ancak web sayfasında karakterler düzgün gözükmüyor. Veritabanında karakter setiniz utf8 ise, php tarafında bağlantıyı kurduğunuz sayfada

mysql_set_charset('utf8');

şeklinde karakter setini belirtirseniz probleminiz çözülecektir. Utf8 için yazdım ama diğer karakter grupları için veritabanınızdaki karakter gurubu ne ise bağlantı arabiriminin karakter grubuda o olmalıdır. özellikle utf8 için bu böyle.

Kategoriler: php mysql