ASP.NET Web Form Legacy ortamlarda Dependency Injection kullanımı

Dependency Injection yazılım dünyasında oldukça popüler bir kavramdır. Bağımlılıkların injection yöntemiyle bir IoC container’dan alınıp ilgili ortamlara aktarılmasını esas alır. Örneğin bir Aspx sayfada ihtiyacınız olan şey HttpClient yada SqlConnection olabilir. Bunu her defasında new etmek ve sonrasında Dispose çağrısını yapmak ekstra kod demektir. Bazı durumlarda da adı üstünde legacy Devamı…

Entityframework WhereIf extension metodu ve Repository desenine uygulanması

EntityFramework ile çalışırken oldukça kullanışlı olan IQueryable arayüzünü kullanırız. IQueryable arayüzü veritabanı için query hazırlanması ve düzenlenmesini sağlar. Bahse konu arayüz için birçok uzantı (extension) metod  mevcuttur. Bunların en başında Where uzantı metodu gelir. Alt kısımda vereceğim örnekte Where metodu ile sorgulanan kullanıcının ilişkili departmanları listelenmektedir. public IDataResult<List<DepartmentDto>> ListByUserId(int UserId) Devamı…

Asp.Net Core’da Attribute kullanarak validasyon (validation) yapımı

Yazılım geliştirme süreçlerinde şüphesiz en önemli kıymet veridir. Verinin doğru şekilde saklanması için öncelikle doğru olarak alınması gereklidir. Bir girdi işlenirken çeşitli kontroller yapılır. Kontrollerin ardından veri istenilen kriterlerde ise verinin işlenmesine geçilir ve nihayet veri kaydedilerek süreç tamamlanır. Üye kaydı yaptığımızı varsayarak Register isimli bir metod hazırlayalım ve yaptığımız Devamı…