Entityframework WhereIf extension metodu ve Repository desenine uygulanması

EntityFramework ile çalışırken oldukça kullanışlı olan IQueryable arayüzünü kullanırız. IQueryable arayüzü veritabanı için query hazırlanması ve düzenlenmesini sağlar. Bahse konu arayüz için birçok uzantı (extension) metod  mevcuttur. Bunların en başında Where uzantı metodu gelir. Alt kısımda vereceğim örnekte Where metodu ile sorgulanan kullanıcının ilişkili departmanları listelenmektedir. public IDataResult<List<DepartmentDto>> ListByUserId(int UserId) Devamı…

Asp.Net Core’da Attribute kullanarak validasyon (validation) yapımı

Yazılım geliştirme süreçlerinde şüphesiz en önemli kıymet veridir. Verinin doğru şekilde saklanması için öncelikle doğru olarak alınması gereklidir. Bir girdi işlenirken çeşitli kontroller yapılır. Kontrollerin ardından veri istenilen kriterlerde ise verinin işlenmesine geçilir ve nihayet veri kaydedilerek süreç tamamlanır. Üye kaydı yaptığımızı varsayarak Register isimli bir metod hazırlayalım ve yaptığımız Devamı…

Diffie-Hellman anahtar değişimi algoritması

Algoritma ilk kez 1976 yılında Whitfield Diffe ve Martin Hellman tarafından “New Directions in Cryptography” isimli makalelerinde yayınlanmıştır. Diffie-Hellman algoritması gizli iletişimlerde kullanılabilecek ortak gizli anahtar üretir. Bu anahtar güvensiz açık ağlarda (internet) güvenli veri alışverişini sağlar. Ortak gizli anahtar üretilirken her iki taraf g ve p sayılarını belirler ve Devamı…