CSharp

MsSql veritabanında insert sonrasında kaydedilen ID nasıl alınır?

Hazırladığımız uygulamalarda, MsSql ‘de insert edilen verinin kayıt ID’si bazen hemen gerekmektedir. Bu ID aynı sorgu (insert query) içinde veya insert sorgusunun ardından gelecek ikinci bir sorgu ile de alınabilir.

C# üzerinden örneklendirelim:

//Baglantimizi aciyoruz.

SqlConnection cn = new SqlConnection("ConnectionString");

cn.Open();

//sqlcommandımız oluşuyor ancak query sonuna SELECT INSERT_ID = @@Identity; 
//ekleniyor.. Bu aynı sorguda alma yöntemidir. Eğer ikinci bir sorgu kullanacaksanız,
//bu deyimi aynen ikinci sorgu olarak göndermeniz gerekiyor.

SqlCommand com1 = new SqlCommand("insert into table1 (field1,field2) values 
(value1,value2);SELECT INSERT_ID = @@Identity;",cn);

string insert_id=com1.ExecuteScalar().ToString();

//insert_id 'yi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dilerseniz Int32 'ye çevirip 
//dilerseniz direkt string olarak ikinci bir sorgunuzda kullanilabilir.

//Baglantiyi kapatiyoruz
cn.Close();

Kolay gelsin..