Ms-sql de database owner’i değiştirmek

Ms-sql de Backup edilen bir database farklı bir bilgisayarda restore edildiğinde database owner kullanıcısı restore edilen bilgisayarda olmadığı için bazı hatalar ile karşılaşılır. Bu durumu gidermek için db owner ataması yapılması gerekir. Security sekmesinden atama yapacagınız kullanıcının Özellikler ekranına girerek User Mappings ‘den ilgili database seçilerek alt kısımdan db_owner rolü atanması gerekir. Fakat Sa kullanıcısı … Okumaya devam et “Ms-sql de database owner’i değiştirmek”

Ms-Sql’de CLUSTERED INDEX ile VIEW oluşturma

Ogrenciler Tablosundaki öğrenci bilgileri ile OgrenciNotlari tablosundaki öğrenci notları birleştirilip Anahtar1 ismi ile No değeri indexlenerek VIEW oluşturuldu. Aynı VIEW’e INDEX’ler eklemek isterseniz bunları NONCLUSTERED eklemeniz gerekir. CREATE VIEW [dbo].[OgrencilerVeNotlari] with SCHEMABINDING as SELECT dbo.Ogrenciler.No,dbo.Ogrenciler.AdiSoyadi,dbo.OgrenciNotlari.Notu from dbo.Ogrenciler LEFT JOIN dbo.OgrenciNotlari on (dbo.OgrenciNotlari.OgrenciNo=dbo.Ogrenciler.No) CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX Anahtar1 ON OgrencilerVeNotlari(Ogrenci.No);

Ms-Sql’de CURSOR ve FETCH kullanımı

Bu fonksiyonda Öğrenci isimlerini yan yana virgülle ayırıp aldık. Bu örnek SELECT cümleciği değiştirilerek başkaca sorgularla kullanılabilir. @r verinin tamamı için @rs ise geçerli row için kullanılmış değişkenlerdir. Açılan CURSOR’ün mutlaka CLOSE ve DEALLOCATE edilmesi gerekmektedir. CREATE FUNCTION [dbo].[IsimleriGetir] (@SinifID INT) RETURNS VARCHAR(800) AS BEGIN DECLARE @r VARCHAR(800),@rs VARCHAR(800) DECLARE c1 CURSOR FOR SELECT Ogrenciler.Adi … Okumaya devam et “Ms-Sql’de CURSOR ve FETCH kullanımı”