Unutulan Mysql root şifresi resetleme

Unutuğunuz mysql root şifreniz için öncelikle linux sunucuya superuser (root) olarak erişiyor olmanız gerekmektedir.

Mysql daemoun’u kapatıp, mysqld’yi kendi tablolarını denetlemeden çalıştıracağız ve Şifreyi sıfırlayacağız.

1.adım

ps aux | grep mysql

şeklinde mysql içerikli processleri listeleyiniz.

Genelde “service mysqld stop” diyerek servisi durdurabilirsiniz.

Veya “pkill mysqld” diyerek mysqld ‘yi sonlandırabilirsiniz.

2. adım:

mysqld_safe –skip-grant-tables &

3. adım:

mysql -u root mysql

şeklinde mysql’e giriş yapılır. Mysql’e girdikten sonra “mysql” database inde değişiklik yapacağız.

Üstteki komut ile oturum açılır ve mysql database ‘i seçilir.

4. adım:

use mysql

UPDATE user SET password=PASSWORD(“123456789″) WHERE user=”root”

flush privileges;

5. adım:

service mysqld stop

veya

pkill mysql

Son olarak

Şuanda mysql’i normal başlatabilirsiniz.

service mysqld start veya kendi başlama komutu ile.

Bir hata çıkmadı ise muhtemelen root şifreniz yeni verdiğiniz şifre olarak ayarlanmıştır.

Web sunucunuzu barındırdığınız sitelerin dışarıya yapabileceği smtp bağlantılara karşı koruma.

Bu iptables kural blogu, php tarafından dışarı doğru açılan 25 nolu soket bağlantılarını engellemektedir. Postfix için düzenledim, diğer mail sunucuları için postfix ve postdrop kısımlarını değiştiriniz. ör: mailman,qmail gibi.

iptables -A OUTPUT -d 127.0.0.1 -p tcp -m tcp –dport 25 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp –dport 25 -m owner –gid-owner postfix -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp –dport 25 -m owner –gid-owner postdrop -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp –dport 25 -m owner –uid-owner root -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp –dport 25 -m owner –uid-owner postfix -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp –dport 25 -j REJECT –reject-with icmp-port-unreachable

php’nin mail fonksiyonu için apache conf dosyasında gönderen adresin kısıtlanması gibi ayrıca bir yol izlenebilir.
ör:
-VirtualHost –
ServerAdmin x@x.com.tr
DocumentRoot /webs/x.com.tr
ServerName www.x.com
php_admin_value sendmail_path “/usr/sbin/sendmail -t -i -ba -f x.com.tr@hostadres.sunucu.com -F x.com.tr”
-/VirtualHost-